دسته: حوزه مشاوره مسائل فردی

پانیک

اختلال پانیک یا حمله هراس یک مشکل عمده در سلامتی و یکی از مهمترین اختلالات رایج در دنیاست، این اختلال یکی از اختلالهای اضطرابی است که در آن فرد به‌طور ناگهانی دچار ترس و تپش قلب شدید، بدون وجود سابقه‌ای…

افسردگی

افسردگی مسئله شماره یک سلامت در دنیاست. به قدری این بیماری شایع است که آن را سرماخوردگی اختلالات روانپزشکی نامیده‌اند. با اینحال تفاوت ظریفی میان سرماخوردگی و افسردگی وجود دارد. افسردگی کشنده است. تحقیقات نشان داده است، در سالهای اخیر…