دسته: بازسازی زندگی پس از طلاق

پس از طلاق چه چیزی در انتظار شماست؟ طلاق مانند ازدواج یک انتخاب است، همانطور که ما انتخاب می‌کنیم زندگی خود را به شراکت بذاریم با همسرمان، در طلاق هم وقتی می‌بینیم که این شراکت منصفانه نیست، انتخاب می‌کنیم که…