دسته: افسردگی و اختلالهای خلقی

افسردگی

افسردگی مسئله شماره یک سلامت در دنیاست. به قدری این بیماری شایع است که آن را سرماخوردگی اختلالات روانپزشکی نامیده‌اند. با اینحال تفاوت ظریفی میان سرماخوردگی و افسردگی وجود دارد. افسردگی کشنده است. تحقیقات نشان داده است، در سالهای اخیر…